• Regulamin

Udostępniamy naszym klientom możliwość zakupu produktów poprzez internet, przestrzegając obowiązujące prawo handlu elektronicznego, które w znacznej części reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. 

Zgodnie z tą ustawą, kupujący w Sklepie internetowym Crisbike.pl, ma prawo zrezygnowania z zakupu i zwrotu zakupionego produktu do 14 dni od momentu jego otrzymania oraz jest zwolniony z wszelkich zobowiązań i przysługuje mu prawo zwrotu pieniędzy za zakupiony towar. 
Koszty transportu towaru do klienta jak i koszty transportu zwracanego towaru pokrywa kupujący. 
Należy jednak pamiętać, iż towar musi zostać oddany w stanie niezmienionym - nie może być używany - może być jedynie rozpakowany w celu sprawdzenia. 
Każdy produkt jest sprawdzany przez naszego serwisanta czy był rozpakowany jedynie w celu sprawdzenia i został odesłany, bo np. nie spełnia oczekiwań kupującego, czy też był używany. 
Pieniądze zostaną zwrócone tylko po pozytywnym zaopiniowaniu towaru przez nasz serwis. 
W przypadku chęci rezygnacji z zakupu prosimy zgłosić się do nas po FORMULARZ ZWROTU TOWARU. 

1. CENY 

Wszystkie ceny w sklepie to ceny brutto zawierające 23% podatku VAT.

Sklep nie odpowiada za błędy i dezaktualizację prezentowanych na stronach internetowych produktów. Sklep nie odpowiada za błędnie wpisane ceny oraz ilości dostępnych pozycji asortymentowych, mimo, że staramy się na bieżąco wszystko uzupełniać i aktualizować. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp ...) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.
Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 oraz art. 543 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych. 
Na terenie RP obowiązującą walutą jest Polski Złoty. 
Ceny w innych walutach, które dostępne są w naszym serwisie, podane są w przybliżeniu i nie mogą stanowić roszczeń. Obowiązujące kusy walut reguluje NBP. 

2. PRODUKTY 

Oferujemy produkty tylko fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 

Składając zamówienie w naszym sklepie klient, zobowiązuje się do odebrania zakupionego produktu i uregulowania związanych z tym należności. 
W przypadku nieodebrania przez nabywcę paczki z zakupionym produktem, zobowiązuje się on do uregulowania kary umownej w wysokości 50 zł, stanowiącej zwrot poniesionych przez nasz sklep kosztów wysyłki i odbioru towaru. 
Nie wywiązanie się nabywcy z zobowiązań wynikających ze złożenia zamówienia, powoduje przekazanie powstałej należności firmie windykacyjnej w trybie natychmiastowym oraz obciążenie kupującego kosztami operacyjnymi związanymi z windykacją. 


4. GWARANCJA 

Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta. 
Gwarancja jest realizowana przez serwis, który jest wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem. 
Uwaga!!! 
Przy odebraniu przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. 
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki ma ślady wskazujące na uszkodzenie np. taśmy są porozrywane, należy nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół uszkodzenia i poinformować nas o tym fakcie. 
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. 

5. PODSUMOWANIE 

Składając zamówienie - oświadczasz, iż zapoznałeś się z powyższym regulaminem i zgadzasz się z obowiązującymi w sklepie zasadami.